اقليت‌های دينی

منابع حقوق بشری از انتقال ناگهانی پنج زندانی بهائی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوين به زندان رجائی‌شهر کرج...

فعالان حقوق بشر از بازداشت گروهی از بهائيان در چند شهر ايران خبر دادند.


جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی...

به‌گفته منابع مسيحی در ايران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به‌تازگی کنترل مسئوليت کنترل کليساها را در دست گرفته و...

مأموران امنيتی جمهوری اسلامی در حمله‌ای ديگر به منازل بهائيان ساکن شيراز دو تن از آنان را بازداشت کردند.