اقليت‌های مذهبی

با گذشت پنج روز از احضار و بازداشت عده‌ای از پيروان اهل سنت در شهرهای اهواز و ماهشهر، همچنان...

منابع حقوق بشری از انتقال ناگهانی پنج زندانی بهائی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوين به زندان رجائی‌شهر کرج...

فعالان حقوق بشر از بازداشت گروهی از بهائيان در چند شهر ايران خبر دادند.


جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی...

مأموران امنيتی جمهوری اسلامی در حمله‌ای ديگر به منازل بهائيان ساکن شيراز دو تن از آنان را بازداشت کردند.