اقليت های مذهبی

با حمله نيروهای امنيتی مشهد به نمايشگاهی که از سوی نوجوانان بهايی برگزار شده بود هشت نفر دستگير شدند.

مأموران امنيتی حکومت ايران چندين تن از بهائيان شهر شيراز را بازداشت کردند.


به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر...

 هفت تن از مسئولان و استادان دانشگاه مجازی بهائیان ایران (BIHE) در مجموع به ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم...

سه شهروند بهائی ساکن مشهد در مجموع به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. دادگاه هفت شهروند بهائی ديگر نيز...

بيش از ۲۰ تن از شهروندان بهائی شهر اصفهان بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.


به گزارش کميته...

نويد خانجانی، فعال حقوق بشر در ايران و دانشجوی محروم از تحصيل به ۱۲ سال حبس تعزيری و جريمه...