اقلیت‌ های ملی

منصور آروند، زندانی سیاسی کُرد

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در

 حکم اعدام چهار زندانی سیاسی

یوسف رحمانی‌پور زندانی سیاسی کُرد،