اقلیت دینی یارسان

سیاوش حیاتی، سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان، از رد صلاحیت اغلب نامزدهای متعلق به اقلیت یارسان (اهل‌حق) در...

بررسی وضعیت دراویش در ایران در پی خودسوزی محمد قنبری، از پیروان آئین یارسان در گفت‌وگویی با صالح مرادی...

محسن کاکارش - حسن رضوی و نیکمرد طاهری، از پیروان آئین یاری در اعتراض به «بی‌حرمتی» به عقاید اقلیت...