اقلیت های دینی در ایران

سایت «ماده ۱۸» متعلق به سازمانی به همین نام که از حقوق اقلیت‌های دینی، به‌ویژه مسیحیان در ایران دفاع...

طرح دو فوریتی درباره نامزدی اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها به همان شکل سابق در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب...

حسن روحانی به نماینده زرتشتیان در مجلس وعده داده است که برای رفع حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، نماینده...