اقلیت های قومی در میانمار

سومین کنفرانس دولت میانمار و گروه‌های اقلیت‌های قومی در سه سال اخیر پنج روز ادامه خواهد داشت و هدف...