اقلیم خودمختار کردستان عراق

ایرج ادیب‌زاده - سازمان ملل می‌گوید نبرد موصل ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بزرگترین فجایع تاریخ را دارد....