الاحوازیه

دادگاهی در دانمارک یک مرد ۴۰ ساله نروژی ایرانی‌تبار را در مورد اتهام‌های «جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی ایران» و...

این فرد دو تابعیتی متهم به طراحی عملیات ترور یک عضو الاحوازیه است. دو سال قبل این پرونده به...

به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی سوئد یک تبعه عراقی را به اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی ایران بازداشت کرد....