الرقه

پیکارجویان داعش در سوریه ۱۰۰ تن از اعضای این گروه را که قصد بازگشت به کشورهای خود را داشتند،...

علی افشاری- وضعیت فعلی سوریه نه تنها نشانگر تمایل به همگرایی نیست بلکه حتی نشست ژنو ۲ منجر به...