القاعده در يمن

يک مقام ارشد دفتر رياست‌جمهوری يمن گفته لوک سومرز، خبرنگار آمریکایی از صحنه عمليات به بيرون انتقال يافت، اما...

حمله مردان مسلح وابسته به