الهه امانی

الهه امانی - زنان و دختران بنا بر وجود ساختار مرد/پدر سالار در جوامع بشری از موقعیت اقتصادی و...

الهه امانی - زنان افغانستانی در کنار مردان، نه تنها حقوق‌شان به دلیل پناه‌جویی نقض می‌شود بلکه به...

الهه امانی - تعداد زنان سالمند تنها در ایران چهار برابر مردان سالمند تنها است.

الهه امانی: موانع قانونی، سیاسی و ساختاری حضور برابر زنان در ورزش را نمی توان با همایش ها...

الهه امانی - داشتن سرپناه، حق همه شهروندان است و زنان طبقات فرودست و متوسط از این معضل رنج...

الهه امانی - حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران هم چون سایر شهروندانی که مورد تبعیضات چندلایه‌ای قرار دارند،...

الهه امانی- فمینیسم ۹۹ درصدی در آمریکا در برابر اقدامات جنسیت زده و سیاست‌های واپسگرایانه  بخصوص سیاست‌های رئیس‌جمهور ترامپ مقاومت...