الکساندر ساخارچنکو

همزمان با آغاز دور تازه درگیری‌ها در اوکراین، سازمان ملل برآورد کرد که از زمان آغاز درگیری‌ها در شرق...