الکسی ناوالنی

گروه ناظر مستقل OVD-Info اعلام کرد پلیس ۸۲۸ نفر را در تظاهرات روز شنبه در مسکو بازداشت کرده و...

بیش از ۸۰ درصد آراء شمرده شده؛ میزان مشارکت هنوز مشخص نیست اما نتایج مقدماتی نشان می‌دهد که ولادمیر...