ال چاپو

محمد افخمی- آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از مصاحبه "شان پن" با ال‌چاپو، قاچاقچی مشهور مکزیکی است که او...

ال چاپو در مصاحبه با شان پن درباره نحوه فرارش از زندان می‌گوید: «مهندسان حفاری را سه ماه برای...