امام جمعه مشهد

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در یکی از خطبه‌های نماز جمعه این شهر با صراحت و بی هیچ پروایی...

علم‌الهدی به طور ضمنی از توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ انتقاد کرد و گفت «اگر یک جریان استکباری غاصب...

رییس‌جمهوری ایران خطاب به علی جنتی، وزیر فرهنگ گفت که هیچ وزیری نباید در برابر هیچ فشاری کوتاه بیاید....

امام جمعه مشهد با انتقاد از مصوبه دولت در مورد دخالت نکردن نیروی انتظامی در امور کنسرت‌ها، می‌گوید وقتی...

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد معتقد است دلیل ناکامی ورزش استان خراسان رضوی، نام تیم‌هاست که بی‌توجه به جایگاه...

به‌گفته احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، تحریم‌های اقتصادی باعث پیشرفت علم و فن‌آوری در ایران شده است.