امتناع کشاورزان از خواندن نماز جمعه در مصلای اصفهان

کشاورزان شرق اصفهان ۲۵ اسفند بطور گسترده در مصلای اصفهان حضور یافتند. پشت به تریبون نماز و امام جمعه...