امروز

در این دوره از جشنواره ۱۳ فیلم برای دریافت سه جایزه ۱۵ هزار یورویی یوزپلنگ طلایی با یکدیگر به...

هیأت انتخاب فیلم‌های ایرانی، «امروز» ساخته رضا میرکریمی را به عنوان نماینده ایران در اسکار برگزید. فیلمی با موضوع...