امواج پارازیت

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران گفته که گزارش بررسی وضعیت پارازیت‌ها در شورای عالی امنیت ملی...

نماینده قزوین در مجلس در کنار کار فرهنگی برای مبارزه با ماهواره‌ها، کار سخت‌افزاری کنار گذاشته نشود و پارازیت‌ها...

سازمان محيط زيست ایران اعلام کرد که به‌دلیل سرطان‌زا بودن پارازیت‌ها، پیشنهاد این سازمان بر حذف کامل پارازيت‌ها است.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، این سازمان به تمام وظایف قانونی خود درمورد آلودگی هوا که...

معصومه ابتکار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ایران خطرات امواج پارازيت‌ها را «بسيار مهم» خواند.