امير حکمتی

ایالات متحده آمریکا درباره وضعیت

سارا حکمتی،  خواهر امير حکمتی، عضو سابق نيروی تفنگداران دريايی ايالات متحده که اکنون در ايران زندانی است گفت...

شورای روابط اسلامی آمريکا خواهان آزادی امير حکمتی، شهروند آمريکايی ايرانی‌تبار زندانی در ايران شد.

 

نشريات آمريکايی گزارش داده‌اند، سارا...

ایالات متحده درباره وضعیت امیر حکمتی، عضو سابق تفنگداران دریایی آمریکا که به جرم جاسوسی در ایران دستگیر شده‌...