امپرسیونیسم

«حوریان»، یکی از نقاشی‌های مجموعه «نیلوفرهای آبی» اثر کلود مونه در حراجی کریستی در نیویورک به قیمت ۲۷ میلیون...

شهر نیویورک شاهد بازگشایی نمایشگاه ایران مدرن است که سه دهه هنرهای تجسمی ایران را پیش از انقلاب ۵۷...