امید اسدبیگی

کنفدراسیون بین‌المللی مواد غذایی از «فریدون نیکوفرد» به عنوان نماینده برگزیده اتحادیه صنفی کارگران هفت تپه درخواست کرده به...

خبرگزاری میزان روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ از برگزاری اولین جلسه #دادگاه متهمان فساد مالی در شرکت #نیشکر_هفت‌تپه خوزستان در...

شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان شوش تاکنون هفت کارگر هفت‌تپه را محاکمه و به تحمل هشت ماه حبس تعلیقی...