امید رضایی

امید رضایی - یکی از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش می‌گوید از نظر آموزشِ ادبیات و زبان فارسی در...

امید رضایی - چرا حکومت ایران در برابر شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی مقاومت می‌کند؟ چرا آب‌بازی در یک پارک، منجر...

امید رضایی - خصوصی‌سازی آموزش و تبدیل شدن روزافزون آن به «کالا»، نقشی اساسی‌ در بازماندن کودکان از تحصیل...

امید رضایی - هفدهمین جشنواره فرهنگی گلاویژ در سلیمانیه عراق برگزار شد. علی‌اشرف درویشیان به عنوان چهره ماندگار جشنواره...

جشنواره گلاویژ با شعار «زنجیره نوآوران؛ گلچین استعدادها» و به یاد شیرکو بیکس و با حضور هیأت‌هایی از فرانسه،...

امید رضایی - همزمان با عید قربان در عراق مقبره شیرکو بی‌کس تخریب شد. نماد عشق در پارک آزادی...

امید رضایی − مهم‌ترین تغییر حاصل از انتخابات اخیر، شکست انحصار دو حزب سنتی کردستان در ساختار سیاسی و...