امید نوری پور

امید نوری‌پور، سخنگوی ایرانی‌تبار سیاست خارجی حزب سبزهای آلمان و نماینده پارلمان این کشور (بوندستاگ)، اتحادیه اروپا را متهم...

تحلیل‌گران در رسانه‌های جهان درباره تنش ایران و آمریکا چه می‌نویسند؟ نگاهی به خلاصه برخی از آخرین تحلیل‌ها.

امید نوری‌پور، نماینده ایرانی‌تبار حزب سبزهای آلمان در پارلمان این کشور و اِولینه گبهارت، معاون رئیس پارلمان اروپا و...