امیر کبیر و هاشمی رفسنجانی

حسین نوش‌آذر – هر چه امیرتر بود، رذیل‌تر بود. تنها دستاورد زندگی‌اش دوستی با خامنه‌ای‌ست. مخالفانش در درون حکومت،...