امیر کیانپور

امروز، جمعه نهم خرداد، سالگرد شورش مشهد است، نخستین شورش گسترده حاشیه‌نشینان پس از انقلاب ۵۷.

امیر کیان‌پور − اعتراضات آبان ۹۸ اگرچه در امتداد اعتراضات دی ماه ۹۶ قرار می‌گیرد، اما دست‌کم بر دو...

امیر کیانپور در شرح اعتراض‌های الجزایر به بستر تاریخی آنها اشاره می‌کند: از جنگ داخلی دهه نود و عفو...

انقلاب آینه‌ای است که دهه‌ها خواهد گذشت و باز مردمان همسرنوشتی به نام ایرانی در آن خواهند نگریست و...

«مکرون وقتی انتخاب شد،‌ گفت هم چپ‌ام و هم راست. حالا هر دوی چپ و راست در خیابان علیه...

نتیحه انتخابات اخیر آمریکا بر نگرانی‌های شهروندان جهان افزوده است. در گفت‌وگو با امید مهرگان مفاهیمی مانند طبقه، هویت،...

این گفت‌وگویی است که در آستانه‌ی انتخابات آمریکا و به بهانه‌ی آن با مراد فرهادپور صورت گرفت و دامنه‌...

امیر کیانپور - خانواده‌ هسته‌ای مثل بمب هسته‌ای، اختراعی آمریکایی است. این همان رویایی است که در نمایشنامه‌های ادوارد...

سعید مرتضوی در نامه‌ای به خاطر حادثه هولناک کهریزک عذرخواهی و ابراز شرمندگی می‌کند، اما با این تبصره...

این مقاله بررسی کتاب "تراطقات" اثر شانتال ژاکه است. مفهوم تراطبقه بیانگر انتقال از یک طبقه به طبقه‌ی دیگر...

امیر کیانپور- شبح خودشیفتگی، جنون نمایش و وسواس هویت بر فرهنگ و سیاست در سرتاسر جهان سایه انداخته....

امیر کیانپور - مصاحبه کردن ساده نیست. در روزگار پرحرفی رسانه‌ها هم به آسانی نمی‌توان مصاحبه خوبی به دست...

امیر کیانپور - سرانجام نخستین تئاتر ایرانی در تاریخ جشنواره‌ی آوینیون از ۲۱ تا ۲۴ ژوئیه به روی...

امیر کیانپور - حضور جهانی سینمای کیارستمی چه اندازه و به چه معنا و چگونه به ما شهروندان ایرانی...

امیر کیانپور − این مقاله‌ فصلی است از کتاب «غروب سیاست»، نوشته‌ی ماریو ترونتی، از فیلسوفان چپ‌گرای ایتالیا....

امیر کیانپور − شانزه لیزه، درمقام سنجه‌ای برای «های کلاس»، «آلا مد» و اعیان بودن به عمق زبان و...

امیر کیانپور - کدام تئاتر ایرانی‌ توانسته بازنمای بازی‌های قدرت، و صحنه‌ی نمایش خودویرانگیری شاه یا ولی وفقیه،...

امیر کیانپور − آنچه باید مرئی و شفاف باشد، نه جامعه که دولت است. کتاب "هنر شورش" نوعی شورش...

امیر کیانپور – فلسفه فرانسوی در اواخر قرن گذشته چه تصویری داشته است؟ چه ارتباط‌هایی شاخص آن بوده‌اند؟

امیر کیانپور − مسئله نه نفس اسلام و سویه‌های افراطی بالقوه یا بالفعل آن، بلکه وضعیت تاریخی و انضمامی...