امیر گنجوی

امیر گنجوی – موضوع این مقاله بررسی دلایلِ علمی مخالفت فکری و فلسفی مارکس با آرمان‌گرایی است.

امیر گنجوی – "دوستی"، نه فقط مفهومی در حوزه اخلاق فردی، بلکه همچنین مفهومی سیاسی است. ارسطو آموزگار کلاسیک...

امیر گنجوی – سه‌شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۱(۱۵ ژانویه ۲۰۱۳)  ناگیسا اوشیما کارگردان صاحب‌نام ژاپنی در اقامتگاهش در فوجی...

امیر گنجوی –بحث از فلسفه و استفاده کردن از گفتمان‌های فلسفی در نقدِ فیلم امری تلف کننده وقت نیست...

امیر گنجوی − چندی پیش با گروهی از دوستانِ علا­­قه‌مند به سینما به تماشای فیلم "روانی" آلفرد هیچکاک...