امیر حسن چهل تن

یک رمان موفق از یک نویسنده موفق. تلفیقی از موقعیت‌های داستانی درآمیخته با نظرات شخصی نویسنده و خاطرات نوجوانی...

شرکای تجاری ایران در غرب هم از تظاهرات سراسری غافلگیر شده‌اند. شبکه دو تلویزیون آلمان در گفت‌وگو با نویسنده...

غربت، خودسانسوری، رفتارهای دوگانه و انقلاب ایران. اینها موضوعاتی بود که در میزگرد «مدرنیته و ایران» با امیر...

الاهه نجفی – نمایشگاه کتاب تهران به زودی برگزار می‌شود. در همان حال کشاکش‌ها بر سر تعیین رییس اداره...