انتخابات الکترونیکی در ایران

با وجود برخی مخالفت‌ها، پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌های شهر تهران به‌شکل تمام الکترونیک برگزار شد. اختلاف بر سر الکترونیکی...

امنیت آرا یا سرعت رأی‌گیری؟ وزارت کشور خواهان برگزاری انتخابات الکترونیکی بود اما مجلس به این طرح رأی نداد....