انتخابات ایتالیا

در پی شکست در تشکیل دولت جدید ایتالیا، این کشور احتمالاً در برابر یک انتخابات زودهنگام قرار گرفته است.

با وجود شکست حزب سوسیال دموکرات در انتخابات پارلمانی ایتالیا، به دلیل اختلاف احزاب راست، بدون چپ تشکیل دولت...

هیچیک از احزاب به حد نصاب لازم دست نیافتند. برلوسکونی تنها برنده واقعی این انتخابات به شمار می‌آید. چهره...

در صورت پیروزی احزاب راست‌گرا و پوپولیست در انتخابات ۴ مارس ایتالیا، احتمال خروج این کشور از اتحادیه اروپا...

شنبه هزاران ایتالیایی در شهرهای ماچراتا و میلان علیه نژادپرستی و سیاست‌های ضدمهاجرتی دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات...

ایتالیا ماه آینده شاهد برگزاری انتخابات سراسری است. راست‌گرایان بر طبل شعارهای ضدمهاجرتی می‌کوبند. یکی از وعده‌های ائتلاف پیشتاز...