انتخابات ایران در کانادا

بر اساس قوانین کانادا، انتخابات کشورهای دیگر در این کشور باید در اماکن دیپلماتیک برگزار شود. چون ایران در...