انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری

سخنگوی شورای نگهبان که چند روز قبل گفته بود «يعني مشکل کشور فقط همين رياست جمهوري زنان است؟» به خبرگزاری...

به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان، تغییر زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نهایی شد. از دوره...