انتخابات روسیه ۲۰۱۸

بیش از ۸۰ درصد آراء شمرده شده؛ میزان مشارکت هنوز مشخص نیست اما نتایج مقدماتی نشان می‌دهد که ولادمیر...