انتخابات روسیه 2018

هیچ یک از نامزدهای حاضر در انتخابات از مخالفان یا منتقدان جدی کرملین محسوب نمی‌شوند. نظرسنجی‌ها پوتین را با...