انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان ۲۰۱۸

الهام علی‌اف برای چهارمین بار رئیس جمهوری آذربایجان شد اما سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گوید تخلفات فاحشی در...

اپوزیسیون می‌گوید رئیس جمهور کنونی برای آنکه دستش در تقلب باز باشد، ۶ ماه زودتر از موقع مردم را...