انتخابات ریاست جمهوری برزیل

بولسونارو رئیس‌جمهور جدید برزیل می‌‌خواهد بودجه دولتی رسانه‌ها را به بهانه آن‌که «دروغگو» هستند کم کند. او همچنین قصد...

یک رژیم فاشیستی در برزیل به شکلی دموکراتیک و با رأی اکثریت به قدرت رسیده است. آنها که این...

نامزد راست افراطی بیش از ۵۵ درصد آرا را به دست آورد. بولسونارو گفت ناز و غمزه سوسیالیسم و...

نامزد راست افراطی و پیشرو در انتخابات ریاست‌ جمهوری برزیل، با کاسته شدن شمار طرفدارانش در نظرسنجی‌ها وعده خود...

ژائیر بولسونارو، نامزد پیشتاز از حزب راست افراطی برزیل بعد از یک سخنرانی انتخاباتی در جنوب شرقی برزیل...

کمیته استیضاح که در مجلس سنای برزیل برای بررسی پرونده فساد مالی دیلما روسف تشکیل شده بود پس از...

مردم برزیل روز یکشنبه، ۲۶