انتخابات شورای شهر

آیدین ترکمه- در شبکه‌های اجتماعی متن‌هایی در حمایت از یک شورای شهر متخصص منتشر شده. در این نوشته‌ نشان...

وهاب غلامی، نامزد شورای شهر

صلاحیت بیش از ۱۵۰۰ تن

برخی اخبار رسیده حاکی از

گفت‌وگو با صدیقه وسمقی عضو