انتخابات عربستان

در انتخابات شهرداری‌های عربستان که هفته گذشته برگزار شد، ۲۱ زن از میان نامزدها انتخاب شدند. گروه‌های مختلف زنان...

در انتخابات شنبه ۱۲ دسامبر برای اولین بار در عربستان سعودی زنان توانستند به عنوان نامزد انتخاباتی و رأی...