انتخابات مجلس دهم و زنان

در دور دوم انتخابات مجلس دهم، چهار زن به مجلس راه پیدا کردند. با توجه به نتایج دور اول...

در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان برای مجلس دهم چهره‌هایی با نگاه زن‌‌ستیزانه دیده می‌شد و همزمان تبلیغ رای...