انتخابات هلند

کبری قاسمی − تفسیر نتایج انتخابات هلند ادامه دارد. آیا این آغاز پایان پوپولیسم در هلند و اروپا...

انتخابات هلند آزمونی برای اروپا بود. پوپولیست‌های راستگرا نتوانستند در این انتخابات پیروز شوند. حزب نخست‌وزیر هلند بیشترین آرا...

هلندی‌ها پای صندوق‌های رأی می‌روند تا پارلمان جدید را انتخاب کنند. نگاه‌ها به سوی پوپولیست‌های راست افراطی است. با...

آیا مهاجران جایگاهشان در جامعه میزبان را یافته‌اند؟ راهکار چیست؟ بستن مرزها، اسلام‌ستیزی و خروج از اتحادیه اروپا؟ مارک...

۱۵ مارس روز انتخابات نخست وزیری هلند است. در انتخابات امسال ۲۸ حزب شرکت دارند. حزب آزادی و حزب...