انتخابات پارلمانی آذربایجان

به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان دوشنبه ۲ دسامبر/ ۱۱ آذر رسما از الهام علی‌اوف، رئیس...

انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان روز یکشنبه یکم نوامبر / ۱۰ آبان برگزار شد. نیروهای اپوزیسیون این کشور انتخابات را...