انتخابات پارلمانی هلند

حزب مردم برای آزادی و دموکراسی، حزب مارک روته، نخست وزیر فعلی، حزب پیشتاز در انتخابات است. ۲۸ حزب...

نخست‌وزیر هلند انتخابات پارلمانی این کشور را با یک تورنمنت ورزشی مقایسه کرده. انتخابات فرانسه مرحله نیمه‌نهایی و انتخابات...