انتخابات کانون وکلای دادگستری

رمضان حاجی مشهدی یکی از وکلای رد صلاحیت شده از آنان به عنوان افرادی دگراندیش یاد کرده که توسط دادگاه...

بار ديگر انتخابات هيأت مديره کانون وکلای دادگستری با ردصلاحيت‌های گسترده روبه‌رو شد و ۲۹ تن از نامزدها کنار...