انتخابات 92

احمد توکلی نماینده مردم تهران

تشکل اتحاد جمهوری خواهان، در

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران