انتخابات روسیه

بیش از ۸۰ درصد آراء شمرده شده؛ میزان مشارکت هنوز مشخص نیست اما نتایج مقدماتی نشان می‌دهد که ولادمیر...

رسانه‌های داخلی منتقد در روسیه، انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه را «مراسم ابقای تمام عمر پوتین در قدرت»، «سیرک سیاسی» و...