انتخابات ریاست جمهوری 92

حسن رسولی، سخنگوی ستاد انتخاباتی

علی باقری رئیس ستاد انتخابات

محسن پرویز که در سال‌های

اکبر هاشمی رفسنجانی، در بیانیه‌ای

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان

۶۸۶ نفر از جمله ۳۷

در حالیکه کمتر از بیست

شماری از شاهدان عینی از

در آخرین ساعات مهلت تعیین

رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور

اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است

گفت‌وگویی با دکتر علی اکبر

اکبر هاشمی رفسنجانی در تازه‌ترین

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع

گفت‌وگو با کاظم کردوانی و