انتخابات پارلمانی مصر

شرایط انتخابات مجلس در مصر برای اکثر رای‌دهندگان یادآور دوران مبارک است: همان کاندیداها، همان اهداف و غیبت اپوزیسیون....