انتخابات یونان

با توجه به این که حزب سیریزا نتوانسته است اکثریت لازم کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، ناچار...

تنها حزبی که بتواند اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس، یعنی دست کم ۱۵۱ کرسی از ۳۰۰ کرسی را به دست...

شادیار عمرانی- یونان در انتخابات زودهنگام پارلمانی به دو صف سرخ و آبی تقسیم شده است. این بار اما...

چنان‌چه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی نتوانند اکثریت قاطع آراء را کسب کنند، مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی آغاز...