انتخاب رهبر آینده

روحانی در اولین نطق انتخاباتی خود برای مجلس خبرگان رهبری گفت «انتخاب رهبر جدید» بر اساس «آراء مردم» و...