انتشارات نصیرا

درگذشت حبیب محبیان، موجی از همدردی‌ علاقمندان به موسیقی را برانگیخت. ناکامی حبیب پس از بازگشت به ایران در...

بابک اباذری بر اثر سانحه قایق در دریای خزر جان خود را از دست داد. از این شاعر...

در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران، غرفه انتشارات نصیرا، ناشر آثار شاعران متفاوت و معترض با حکم هیأت...